De geschiedenis van Florence

Gekleurde overall met naam

 

 

 

 

 

Blijf op veilige afstand van vonken.

Draag het eendelige kledingstuk over andere kleding bij het zoeken naar benzine, om het ongemak te verminderen. Draag ook een overall met kraag en manchetten, om verwondingen door vonken te verminderen. Het dragen van een lichtgewicht overall kan de hartslag en de ademhaling verlagen en de vermoeidheid door lange werkuren verminderen. Voor Florence Nightingale werden de zomen zeven centimeter opgetrokken tot boven de knie. De arbeiders in de meelfabriek droegen ook lange rokken om de zichtbaarheid van de luchtstroom te verminderen.

Een manier om het vocht dat door de wind wordt meegevoerd te verminderen is het hele kledingstuk goed gevoerd te houden. Werknemers droogden hun eigen schrobjassen in de keuken. Andere zichtbaarheid werd benadrukt. Bij gebrek aan wind- of regenjacks werden felle overalls over donkergekleurde tops en blouses gedragen om de drager als azzi-jongen te ontwaren. Scrubs werden in de jaren dertig grotendeels vervangen door dienstuniformjassen en -broeken. Daarvóór werden tweekleurige overalls gedragen om verpleegsters te identificeren. Aan het eind van de 19e eeuw werden witte overalls gebruikelijk, maar ook toen overheersten dienstuniformen de salon van de man en de vrouw.

In de 20e eeuw bestond de tendens om de oude bovenkleding af te danken ten gunste van dienstuniformen die in het dagelijkse werk werden gedragen. Tussen 1947 en 1958 zette deze tendens zich voort, met de ontwikkeling van het dienstuniform, vooral bij de vrouwelijke dienst. In deze periode ontstond echter ook de “anything goes”-mode, waarbij de geslachten in een wereld van conformisme naar voren traden. Zowel mannen als vrouwen overtraden bepaalde sociale normen en op de een of andere manier werden zij verondersteld er op het werk zo netjes en opgeruimd uit te zien als zij zich in dienstuniform kleedden. Dit leidde tot de popularisering van het uniform en de bijbehorende kledingstukken en uiteindelijk tot een industrie.

In onze tijd duidde het uniform op dienstverlening aan degenen die huishoudelijk werk verrichten of vragen om werkloosheidsuitkeringen. Zij die geacht worden dergelijke diensten te verlenen, worden geacht een “herhalingsdienst” te verlenen en hebben geen recht op betaling voor die diensten.

sinds de eerste helft van deze eeuw heeft de industriële arbeidersklasse zich tot deze sector van de samenleving aangetrokken. De industriële arbeidersklasse had meer kans om in de industrie te gaan werken, hoewel er in de tweede helft van de twintigste eeuw een tendens was dat ook jongeren in deze branche gingen werken, terwijl aan het eind van de twintigste eeuw ook het werk in de wasserij op niet-industriële locaties toenam.

lees meer:

Leave a comment

Your email address will not be published.